O nama
Zastupstva
Clivet
Ventilclima
GIF
Jaga
Mariterm
Kontakt
 


SE-MA ing d.o.o.
Trgovina, zastupanje, proizvodnja i usluge

SE - MA ING d.o.o. je osnovana 1997 godine kao firma u vlasni?tvu osniva?a. Broji dva zaposlena. Sjedi?te firme nalazi se u Samoboru.

Podru?je djelovanja je zastupanje stranih i doma?ih firmi na podru?ju strojarskih instalacija.

Tako od stranih firmi direktni kontakt ostvarili smo sa firmama:

  • CLIVET (Italija)
  • VENTILCLIMA (Italija)
  • GIF (Njema?ka)
  • JAGA (Belgija)

Na Hrvatskom tr?i?tu najbliskiji kontakt ostvarili smo sa firmama:

  • MARITERM iz KASTVA - veletrgovac
  • KLIMAOPREMA - proizvo?a?.
ClivetVentilclimaGIF
Studio Imago
 
bespoke wig makers london how to put in itip extensions yourself hair extensions high bun with thin hair my natural hair won t lay down hair extensions uk afro hair history ebay hair extensions remy mens real hair wigs headband hairpieces zen hair products real hair wigs